Termín najbližšieho kurzu: 18.1.2019 v piatok o 15.00 hod