Termín najbližšieho kurzu: 22.1. v stredu o 15.00 hod