Termín najbližšieho kurzu: 22.11.2018 vo štvrtok o 15.00 hod.

Test č. 35

Na vyplnenie testu máte 20 minút. Minimálny počet bodov je 50.

Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 1




Počet bodov: 1




Počet bodov: 1




Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 3





Počet bodov: 3





Počet bodov: 3





Počet bodov: 3