Zahájenie kurzu bude dňa 11.8.2022 o 15.00 hod

Test č. 44

Na vyplnenie testu máte 20 minút. Minimálny počet bodov je 53.

Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 1




Počet bodov: 1




Počet bodov: 1




Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 3





Počet bodov: 3





Počet bodov: 3





Počet bodov: 3