Zahájenie kurzu bude dňa 13.11. o 15.00 hod, treba si priniesť negatívny test!!!

Test č. 25

Na vyplnenie testu máte 20 minút. Minimálny počet bodov je 50.

Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 1




Počet bodov: 1




Počet bodov: 1




Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 3





Počet bodov: 3





Počet bodov: 3





Počet bodov: 3