Prevádzka autoškoly je znovu otvorená,nájdete nás v nových priestoroch na autobusovej stanici oproti Bille nad lekárňou Valika(vchod je zboku).Jazdy si môžete plánovať aj telefon. Každý si musí na jazdu POVINNE priniesť rúško a rukavice!

Dopravná výchova

Ako výchovno-vzdelávacie zariadenie sa podieľame na výchove detí základných škôl v našom okrese a okolí, kde v rámci projektu BECEP, min. dopravy a krajského úradu dopravy, polície, hasičov a Červeného kríža organizujeme stretnutia, kde žiaci dostávajú základné teoretické poznatky o doprave a pravidlách cestnej premávky. Svoje vedomosti si potom môžu overiť na detskom dopravnom ihrisku v našich priestoroch.