Zahájenie kurzu bude dňa 21.3.2023 o 15.00 hod

Test č. 14

Na vyplnenie testu máte 20 minút. Minimálny počet bodov je 50.

Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 1




Počet bodov: 1




Počet bodov: 1




Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 3





Počet bodov: 3





Počet bodov: 3





Počet bodov: 3