Termín najbližšieho kurzu: 23.7.2019 - v utorok o 15.00 hod

Test č. 32

Na vyplnenie testu máte 20 minút. Minimálny počet bodov je 50.

Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 2




Počet bodov: 1




Počet bodov: 1




Počet bodov: 1




Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 2





Počet bodov: 3





Počet bodov: 3





Počet bodov: 3





Počet bodov: 3