Zahájenie kurzu bude dňa 7.2.2024 o 15.00 hod

Zákon k blížnemu

Desatoro pre šoférov

1. Nezabiješ.
2. Cesta nech je pre teba miestom spoločenstva, nie smrteľnej havárie.
3. Zdvorilosť, korektnosť a rozvaha nech sú ti na pomoci.
4. Buď súcitný a pomôž blížnemu v núdzi.
5. Automobil nepovažuj za vyjadrenie moci.
6. S láskou presviedčaj mladých, aby neviedli auto, ak toho nie sú schopní.
7. Buď oporou rodinám pozostalých po haváriách.
8. Usiluj sa sprostredkovať stretnutie poškodeného a páchateľa havárie, aby obaja mohli zažiť oslobodzujúcu skúsenosť odpustenia.
9. Na ceste chráň tých, čo sú najslabší.
10. Buď zodpovedný voči druhým.

Modlitba šoféra

Pane, daj mi pevnú ruku a bedlivé oko. Nech moja cesta neznechucuje blížneho a nech nezasieva bolesť medzi tými, čo sú mi bratmi. Prosím ťa, Pane, aj za tých, čo sú so mnou: ochráň ich od zla, ohňa a nešťastí, nauč ma používať svoje auto aj pre potreby iných. Daj mi pochopiť, že kvôli rýchlosti nesmiem stratiť život, ktorý je tvojím darom. Nauč ma jazdiť radostne a zdvorilo aj na ceste môjho života, aby som mohol dôjsť k večnému dňu bez akéhokoľvek nešťastia.

Amen.

Desatoro, ako nejazdi !

  1. Parkuj tak, aby si prekryl aspoň dve biele čiary alebo celý chodník.
  2. Jazdi len v ľavom pruhu, nepreraď sa do pravého, ani keď ťa začnú predbiehať zprava.
  3. Neodpratávaj si sneh zo strechy auta, veď ti aj tak cestou odpadne.
  4. Jazdi zásadne v aerodynamickom tuneli auta pred tebou.
  5. Nepoužívaj smerovky. A keď predsa, tak ich zapínaj až v zákrute.
  6. Rob myšičky v kolónach, s úsmevom na perách.
  7. Predbiehaj kolónu cez odstavný pruh.
  8. Keď prší, jazdi blízko chodníka a teš sa z tých prekrásnych gejzírov, ktoré špliechajú na preplnenú zástavku MHD alebo chodcov čakajúcich na priechode pre chodcov.
  9. Na preplnenej pumpe nechaj auto pri stojane a v kľude si vypi kávičku.
  10. Autoškole vždy názorne predveď, ako sa správať v cestnej premávke a trúbením a mávaním slušne pozdrav