Zahájenie kurzu bude dňa 7.2.2024 o 15.00 hod

B 26 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na jednu nápravu presahuje vyznačenú hranicu (vzor)

B 26 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na jednu nápravu presahuje vyznačenú hranicu (vzor)

B 27a - Zákaz odbočovania vpravo

B 27a - Zákaz odbočovania vpravo

B 27b - Zákaz odbočovania vľavo

B 27b - Zákaz odbočovania vľavo

B 28 - Zákaz otáčania

B 28 - Zákaz otáčania

B 29a - Zákaz predchádzania

B 29a - Zákaz predchádzania

B 29b - Koniec zákazu predchádzania

B 29b - Koniec zákazu predchádzania

B 2 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

B 2 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

B 30a - Zákaz predchádzania pre nákladné automobily

B 30a - Zákaz predchádzania pre nákladné automobily

B 30b - Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily

B 30b - Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily

B 31a - Najvyššia dovolená rýchlosť, alternatíva (vzor)

B 31a - Najvyššia dovolená rýchlosť, alternatíva (vzor)

B 31a - Najvyššia dovolená rýchlosť (vzor)

B 31a - Najvyššia dovolená rýchlosť (vzor)

B 31b - Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti, alternatíva (vzor)

B 31b - Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti, alternatíva (vzor)

B 31b - Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (vzor)

B 31b - Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (vzor)

B 32a - Zákaz zvukových výstražných znamení

B 32a - Zákaz zvukových výstražných znamení

B 32b - Koniec zákazu zvukových výstražných znamení

B 32b - Koniec zákazu zvukových výstražných znamení

B 33 - Zákaz státia

B 33 - Zákaz státia

B 34 - Zákaz zastavenia

B 34 - Zákaz zastavenia

B 35 - Zákaz státia v nepárnych dňoch

B 35 - Zákaz státia v nepárnych dňoch

B 36 - Zákaz státia v párnych dňoch

B 36 - Zákaz státia v párnych dňoch

B 37 - Iný zákaz (vzor)

B 37 - Iný zákaz (vzor)

B 38 - Povinnosť zastaviť vozidlo (vzor)

B 38 - Povinnosť zastaviť vozidlo (vzor)

B 39 - Koniec viacerých zákazov (vzor)

B 39 - Koniec viacerých zákazov (vzor)

B 3 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel

B 3 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel

B 4 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

B 4 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

B 5 - Zákaz vjazdu osobných automobilov

B 5 - Zákaz vjazdu osobných automobilov

B 6 - Zákaz vjazdu nákladných automobilov

B 6 - Zákaz vjazdu nákladných automobilov

B 7 - Zákaz vjazdu autobusov

B 7 - Zákaz vjazdu autobusov

B 8 - Zákaz vjazdu motocyklov

B 8 - Zákaz vjazdu motocyklov

B 9 - Zákaz vjazdu traktorov

B 9 - Zákaz vjazdu traktorov

B 10 - Zákaz vjazdu malých motocyklov

B 10 - Zákaz vjazdu malých motocyklov

B 11 - Zákaz vjazdu bicyklov

B 11 - Zákaz vjazdu bicyklov

B 12 - Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch

B 12 - Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch

B 13 - Zákaz vstupu chodcov

B 13 - Zákaz vstupu chodcov

B 14 - Zákaz vstupu korčuliarov

B 14 - Zákaz vstupu korčuliarov

B 15 - Zákaz vjazdu záprahových vozidiel

B 15 - Zákaz vjazdu záprahových vozidiel

B 16 - Zákaz vjazdu ručných vozíkov

B 16 - Zákaz vjazdu ručných vozíkov

B 17 - Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi

B 17 - Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi

B 18 - Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel (vzor)

B 18 - Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel (vzor)

B 19 - Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené (vzor)

B 19 - Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené (vzor)

B 1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch

B 1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch

B 20 - Zákaz vjazdu vozidiel, alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu (vzor)

B 20 - Zákaz vjazdu vozidiel, alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu (vzor)

B 21 - Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečne veci

B 21 - Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečne veci

B 22 - Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

B 22 - Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

B 23 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu (vzor)

B 23 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu (vzor)

B 24 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu (vzor)

B 24 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu (vzor)

B 25 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu (vzor)

B 25 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu (vzor)

B 25 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu (vzor) 2

B 25 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu (vzor) 2