Zahájenie kurzu bude dňa 10.5.2024 o 14.30 hod

s 10 Doplnkový signál so zeleným svetlom v tvare šípky

s 10 Doplnkový signál so zeleným svetlom v tvare šípky

s 11a Doplnkový signál s plným prerušovaným žltým svetlom

s 11a Doplnkový signál s plným prerušovaným žltým svetlom

s 11b Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare chodca

s 11b Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare chodca

s 11c Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare cyklistu

s 11c Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare cyklistu

s 11d Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu

s 11d Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu

s 11e Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare električky

s 11e Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare električky

s 12a Signál pre zakázaný vjazd vozidiel do jazdného pruhu

s 12a Signál pre zakázaný vjazd vozidiel do jazdného pruhu

s 12b Signál Voľno pre vjazd vozidiel do jazdného pruhu

s 12b Signál Voľno pre vjazd vozidiel do jazdného pruhu

s 12c Svetelná šípka doľava

s 12c Svetelná šípka doľava

s 12d Svetelná šípka doprava

s 12d Svetelná šípka doprava

s 13 Rýchlostný signál s premenným symbolom

s 13 Rýchlostný signál s premenným symbolom

s 14a Stoj!

s 14a Stoj!

s 14b Jazda priamo

s 14b Jazda priamo

s 14c Jazda vľavo

s 14c Jazda vľavo

s 14d Jazda vpravo

s 14d Jazda vpravo

s 14e Jazda priamo a vpravo

s 14e Jazda priamo a vpravo

s 14f Jazda priamo a vľavo

s 14f Jazda priamo a vľavo

s 14g Jazda vpravo a vľavo

s 14g Jazda vpravo a vľavo

s 1a Signál s plným červeným svetlom so znamením Stoj!

s 1a Signál s plným červeným svetlom so znamením Stoj!

s 1b Signál s plným žltým svetlom so znamením Pozor!

s 1b Signál s plným žltým svetlom so znamením Pozor!

s 1c Signál s plným zeleným svetlom so znamením Voľno

s 1c Signál s plným zeleným svetlom so znamením Voľno

s 2a Signál s červeným svetlom pre jeden smer so znamením Stoj!

s 2a Signál s červeným svetlom pre jeden smer so znamením Stoj!

s 2b Signál so žltým svetlom pre jeden smer so znamením Pozor!

s 2b Signál so žltým svetlom pre jeden smer so znamením Pozor!

s 2c Signál so zeleným svetlom pre jeden smer so znamením Voľno

s 2c Signál so zeleným svetlom pre jeden smer so znamením Voľno

s 3a Kombinovaný signál s červeným svetlom pre dva smery so znamením Stoj!

s 3a Kombinovaný signál s červeným svetlom pre dva smery so znamením Stoj!

s 3b Kombinovaný signál so žltým svetlom pre dva smery so znamením Pozor!

s 3b Kombinovaný signál so žltým svetlom pre dva smery so znamením Pozor!

s 3c Kombinovaný signál so zeleným svetlom pre dva smery so znamením Voľno

s 3c Kombinovaný signál so zeleným svetlom pre dva smery so znamením Voľno

s 4 Signál so zeleným svetlom v tvare šípky pre opustenie križovatky

s 4 Signál so zeleným svetlom v tvare šípky pre opustenie križovatky

s 5a Signál pre chodcov s červeným svetlom so znamením Stoj!

s 5a Signál pre chodcov s červeným svetlom so znamením Stoj!

s 5b Signál pre chodcov so zeleným svetlom so znamením Voľno

s 5b Signál pre chodcov so zeleným svetlom so znamením Voľno

s 5c Kombinovaný signál pre chodcov a cyklistov s červeným svetlom so znamením Stoj!

s 5c Kombinovaný signál pre chodcov a cyklistov s červeným svetlom so znamením Stoj!

s 5d Kombinovaný signál pre chodcov a cyklistov so zeleným svetlom so znamením Voľno

s 5d Kombinovaný signál pre chodcov a cyklistov so zeleným svetlom so znamením Voľno

s 6a Signál so žltým svetlom v tvare chodca

s 6a Signál so žltým svetlom v tvare chodca

s 6b Signál so žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu

s 6b Signál so žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu

s 7a Signál pre cyklistov s červeným svetlom so znamením Stoj!

s 7a Signál pre cyklistov s červeným svetlom so znamením Stoj!

s 7b Signál pre cyklistov so žltým svetlom so znamením Pozor!

s 7b Signál pre cyklistov so žltým svetlom so znamením Pozor!

s 7c Signál pre cyklistov so zeleným svetlom so znamením Voľno

s 7c Signál pre cyklistov so zeleným svetlom so znamením Voľno

s 8 Signál s červenými striedavo prerušovanými svetlami pre zabezpečenie výjazdu

s 8 Signál s červenými striedavo prerušovanými svetlami pre zabezpečenie výjazdu

s 9a Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s bielym prerušovaným svetlom so znamením Voľno

s 9a Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s bielym prerušovaným svetlom so znamením Voľno

s 9b Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami so znamením Stoj!

s 9b Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami so znamením Stoj!

s p Svetelné pole svieti

s p Svetelné pole svieti