Zahájenie kurzu bude dňa 10.5.2024 o 14.30 hod

IP 33a Všeobecné informácie o povinnosti úhrady (vzor)

IP 33a Všeobecné informácie o povinnosti úhrady (vzor)

IP 34a Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)

IP 34a Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)

IP 34b Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)

IP 34b Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)

IP 34c Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)

IP 34c Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)

IP 10 - Odporúčaná rýchlosť (vzor)

IP 10 - Odporúčaná rýchlosť (vzor)

IP 11 - Núdzová odstavná plocha

IP 11 - Núdzová odstavná plocha

IP 12 - Parkovisko (vzor)

IP 12 - Parkovisko (vzor)

IP 13a - Parkovisko, parkovacie miesta s kolmým státím

IP 13a - Parkovisko, parkovacie miesta s kolmým státím

IP 13b - Parkovisko, parkovacie miesta so šikmým státím

IP 13b - Parkovisko, parkovacie miesta so šikmým státím

IP 13c - Parkovisko, parkovacie miesta s pozdĺžnym státím

IP 13c - Parkovisko, parkovacie miesta s pozdĺžnym státím

IP 14a - Parkovisko, parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku

IP 14a - Parkovisko, parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku

IP 14b - Parkovisko, parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku

IP 14b - Parkovisko, parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku

IP 15a - Parkovisko, parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku

IP 15a - Parkovisko, parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku

IP 15b - Parkovisko, parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku

IP 15b - Parkovisko, parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku

IP 16 - Parkovisko parkovacie miesta s vyhradeným státím (alternatíva)

IP 16 - Parkovisko parkovacie miesta s vyhradeným státím (alternatíva)

IP 16 - Parkovisko parkovacie miesta s vyhradeným státím (alternatíva) 2

IP 16 - Parkovisko parkovacie miesta s vyhradeným státím (alternatíva) 2

IP 16 - Parkovisko parkovacie miesta s vyhradeným státím (alternatíva) 3

IP 16 - Parkovisko parkovacie miesta s vyhradeným státím (alternatíva) 3

IP 16 - Parkovisko parkovacie miesta s vyhradeným státím (alternatíva) 4

IP 16 - Parkovisko parkovacie miesta s vyhradeným státím (alternatíva) 4

IP 17a - Parkovisko, parkovacie miesta s plateným státím

IP 17a - Parkovisko, parkovacie miesta s plateným státím

IP 17b - Parkovisko, parkovacie miesta s regulovaným státím

IP 17b - Parkovisko, parkovacie miesta s regulovaným státím

IP 18 - Kryté parkovisko, parkovacia garáž alebo parkovací dom (vzor)

IP 18 - Kryté parkovisko, parkovacia garáž alebo parkovací dom (vzor)

IP 19 - Parkovisko P+R (vzor)

IP 19 - Parkovisko P+R (vzor)

IP 1 - Okruh

IP 1 - Okruh

IP 20a - Stanovište polície (vzor)

IP 20a - Stanovište polície (vzor)

IP 20b - Stanovište TAXI (vzor)

IP 20b - Stanovište TAXI (vzor)

IP 21a - Tunel (vzor)

IP 21a - Tunel (vzor)

IP 21b - Koniec tunela (vzor)

IP 21b - Koniec tunela (vzor)

IP 22a - Rýchlostná cesta

IP 22a - Rýchlostná cesta

IP 22b - Koniec rýchlostnej cesty

IP 22b - Koniec rýchlostnej cesty

IP 23a - Diaľnica

IP 23a - Diaľnica

IP 23b - Koniec diaľnice

IP 23b - Koniec diaľnice

IP 24a - Zóna s dopravným obmedzením (vzor)

IP 24a - Zóna s dopravným obmedzením (vzor)

IP 24b - Koniec zóny s dopravným obmedzením (vzor)

IP 24b - Koniec zóny s dopravným obmedzením (vzor)

IP 25a - Pešia zóna (vzor)

IP 25a - Pešia zóna (vzor)

IP 25b - Koniec pešej zóny (vzor)

IP 25b - Koniec pešej zóny (vzor)

IP 26a - Školská zóna (vzor)

IP 26a - Školská zóna (vzor)

IP 26b - Koniec školskej zóny (vzor)

IP 26b - Koniec školskej zóny (vzor)

IP 27a - Zóna s plateným alebo regulovaným státím (vzor)

IP 27a - Zóna s plateným alebo regulovaným státím (vzor)

IP 27b - Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím (vzor)

IP 27b - Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím (vzor)

IP 28a - Obytná zóna

IP 28a - Obytná zóna

IP 28b - Koniec obytnej zóny

IP 28b - Koniec obytnej zóny

IP 29 - Úniková zóna (vzor)

IP 29 - Úniková zóna (vzor)

IP 2 - Zmena smeru okruhu

IP 2 - Zmena smeru okruhu

IP 2 - Zmena smeru okruhu 2

IP 2 - Zmena smeru okruhu 2

IP 30 - Zmena miestnej úpravy (vzor)

IP 30 - Zmena miestnej úpravy (vzor)

IP 30a - Výstražné zariadenie vypnuté

IP 30a - Výstražné zariadenie vypnuté

IP 31a - Hmlové body

IP 31a - Hmlové body

IP 31b - Hmlové body

IP 31b - Hmlové body

IP 31c - Hmlové body

IP 31c - Hmlové body

IP 32 - Bezpečná vzdialenosť (vzor)

IP 32 - Bezpečná vzdialenosť (vzor)

IP 33 - Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)

IP 33 - Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)

IP 3a - Jednosmerná premávka (vpravo)

IP 3a - Jednosmerná premávka (vpravo)

IP 3a - Jednosmerná premávka (vľavo)

IP 3a - Jednosmerná premávka (vľavo)

IP 3b - Jednosmerná premávka

IP 3b - Jednosmerná premávka

IP 4 - Slepá cesta

IP 4 - Slepá cesta

IP 5 - Návesť pred slepou cestou (vzor)

IP 5 - Návesť pred slepou cestou (vzor)

IP 6 - Priechod pre chodcov (vzor)

IP 6 - Priechod pre chodcov (vzor)

IP 7 - Priechod pre cyklistov

IP 7 - Priechod pre cyklistov

IP 8 - Spomaľovací prah

IP 8 - Spomaľovací prah

IP 9 - Podchod alebo nadchod

IP 9 - Podchod alebo nadchod