Termín najbližšieho kurzu: 22.11.2018 vo štvrtok o 15.00 hod.