Termín najbližšieho kurzu: 22.10.2019 o 15.00 hod.