Zahájenie kurzu bude dňa 12.9.2022 o 14.30 hod

Všeobecné informácie

Zabezpečenie miesta nehody.

 1. Ak ste na miesto nehody prišli autom zaparkujte na pravej krajnici na prehľadnom a bezpečnom mieste aspoň 50 metrov pred miestom havárie.
  - zapnete výstražne svetla
  - oblečte si reflexnú vestu
 2. Za svoje vozidlo postavte výstražný trojuholník jeden meter od krajnice
  - aspoň 50 metrov na ceste
  - na diaľnici aspoň 100 až 150 metrov v zahraničí je až 200 metrov čím ďalej, tým je to bezpečnejšie.
  -pred neprehľadným vrcholom stúpania, pred neprehľadnou zákrutou.
  -miesto označte aj v protismere
  -zasahuje havária do oboch smeroch jazdy zastavte dopravu.
 3. Potrebuje ranený okamžitú pomoc ? dýcha? krváca.?
 4. Skontrolujte, či havarované vozidlo nehorí, neunikajú nebezpečné látky,pokiaľ áno u moderných vozidiel sa samočinne odpojí akumulátor u starších vozidiel musíme odpojiť akumulátor. Ak je v plameňoch motor, neotvárajte kapotu pokiaľ sa nedá uhasiť opustite čo najrýchlejšie vozidlo a pozatvárajte aj dvere, aby sa zamedzilo prístupu vzduchu a spomalí sa horenie, volajte urýchlene hasičov. Vzdiaľte sa za vozidlá, alebo za nejakú prekážku.
 5. Pokiaľ poškodené vozidlo nehorí, zaistiťe ručnou brzdou, alebo podložiť kameň
 6. Vypnite zapaľovanie
 7. Je v havarovanom vozidle lekárnička, hasiaci, prístroj vyložte mimo vozidla
 8. Na mieste s nikým a ničím zbytočne nehýbte. Nevhodnou manipuláciou môžete pacientovi poškodiť chrbticu.
 9. Ranené osoby vyprosťujte z vozidla, len vtedy, ak hrozí požiar vozidla
 10. U nehody nefajčite a nezakladajte oheň
 11. Obhliadnite širšie okolie havárie , ľudia v šoku sa môžu nachádzať aj ďalej od miesta havárie
 12. Všímajte si polohy raneného farbu pokožky, nápadne deformácie teľa, rozsah rán, množstvo vytekajúcej krvi
 13. Postihnutý dýcha? Je dych čistý ? chrčí? chrabtí ?
  u ranených pri vedomí zistíme, čo ho bolí, cielene sa pýtajme či vie, kde sa nachádza a pod.
 14. Hmatom overte v latexových rukaviciach smerom od hlavy, cez ruky, hrudník, brucho, zadok, panvu, dolné končatiny citlivosť kostí, pohyblivosť kĺbov, zistite či osoba nekrváca pod odevom
  Čo je treba zistiť ?
  -počet účastníkov nehody a rozsah poranení
  -kto je v poriadku privolá pomoc
  -ranené rozdelíme na :
  bezprostredne ohrozené na živote
  1-masívne krvácanie sú v hlbokom šoku, bezvedomí ,bez pulzu, nedýchajú, s otvoreným poranením hrudníka, často sa to neprejavuje
  2- dočasne nepriamo ohrozený: sú to popáleniny, krvácanie v menšom rozsahu,
  3- drobné ohrozenie: majú podvrtnuté končatiny,pohmoždeniny, odreniny

Akútna stabilizácia:

U ranených pri nehode zásadne zachraňujeme životne funkcie

-najskôr zastavujeme tepnové krvácanie , alebo rozsiahle krvácanie, že do rany pritisneme.Priložíme tlakový balíček, alebo ruku nohu zdvihneme nad úroveň srdca končatiny priškrcujeme, čo možno najbližšie nad ranou.
Na nohe vždy na stehne ,na ruke medzi ramenom a lakťom.

Pristúpime k oživovaniu : raneného rozdýchame uvolníme dýchacie cesty predsunieme dolnú čeľusť poskytneme vytiahneme zapadnutý jazyk, dýchanie z úst do úst 12- hlbokých dychov za minútu.

Srdečnú masáž obnovujeme stáčaním hrudníka o 4-5 cm na konci hrudnej kosti. Frekvencia 100 x stlačení vyžaduje to situácia masáž srdca i obnovenie dýchania 15x stlačíme srdce, dvakrát 2 x vdýchneme.
Je veľmi dobré v mobilnom telefóne uložené príslušné čísla prvej pomoci aj zahraničné. V stresových situáciách nie je možne si spomenúť vo veľmi krátkej dobe, aké číslo mám volať ?čas je veľmi dôležitý!

Hygienicky pomocník

Kedykoľvek sa môže naskytnúť situácia, že budeme musieť poskytnúť prvú pomoc celkom cudziemu človekovi.
Preto je dobre nosiť pri sebe rúška, s jednocestným ventilom, ktoré zamedzujú priamemu kontaktu s tvárou pokožkou pacienta, postihnutého.
Praktická pomôcka zabráni prenášaniu infekčných chorôb.

Ach, tá disciplína!

Slováci často nerešpektujú právo prednosti v jazde vozidiel záchranných zložiek- rôzne zdržujú, blokujú, pretekajú sa s nimi a podobne. Zákon o premávke na pozemných komunikáciách hovorí vodič je povinný vozidlám právom prednostnej jazdy a vozidlám, ktoré sprevádzajú, umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak je potrebné aj zastaviť vozidlo. Pozor, v zahraničí je v zákonoch, musí zabezpečiť bezpečný a plynulý prejazd vozidiel s právom prednostnej jazdy pokiaľ svieti modré svetlo a ešte doplnené prenikavou sirénou. V našom zákone je modré a červene svetlo čaká sa zmena. V zahraničí pokiaľ sú dva a viac jazdných pruhov v jednom smere a vytvorí stojaca kolóna, vodiči sú povinný vytvoriť medzi sebou jeden prejazdný, jazdný pruh najmenej široký 3 metre. Pritom môžu ostatný vodiči vchádzať na krajnicu, alebo na stredný deliaci pás. Ostatným vodičom okrem vozidiel s právom prednostnej jazdy do tohto pruhu je prísne zakázané vchádzať!

Právna pomoc prostredníka pri dopravnej nehode.

Spôsobili ste dopravnú nehodu, alebo ste poškodený ?
Zariadili ste všetko na polícii ?
Platíte riadne zákonné poistenie, alebo havarijne, máte starosti s poisťovňou, alebo Vás nemilé prekvapí výškou vyplatenej náhrady za poistnú udalosť?

Nieje nič stratene :na trhu existujú špecializované nezávislé subjekty ,ktoré Vás pri jednaní s poisťovňou zastúpi.
Napríklad firma DAS, alebo HELP Car nezávislá likvidatúra,pokiaľ požiadate takúto firmu musíte podpísať plnú moc a v čom Vás bude zastupovať. V prípade potreby Vám zamestnanci takejto firmy pristavia náhradné vozidlo a postarajú sa o havarované vozidlo.
Môžu Vás zastupovať aj na polícii. Toto je výhodné pokiaľ nie ste vinný. Pokiaľ ste vinný v Čechách zaplatíte 3500 Kč, za tieto služby, pokiaľ nie ste vinný, tak to sa všetko vyúčtuje na vrub poisťovne. Agentúra DAS existuje aj na Slovensku.

Výhody nezávislej likvidácie:

 1. zaistená odborná likvidácia poistnej udalosti
 2. po podpísaní podrobnej zmluvy, všetky povinnosti preberá agentúra v ktorej často pracujú aj súdny znalci v doprave
 3. zaistí zákonnú výšku náhrady škody, docielia vždy vyššie plnenie, ako pri individuálnych nárokoch jednotlivcov.
 4. často úspora ,dodržanie zákonných lehôt pri likvidácii škôd, poisťovňa nemá šancu proti profesionálne odolnej agentúre.
 5. finančné straty často spôsobuje nevedomosť, čo je odbornou agentúrou eliminovane na minimum.
  Firma sa vždy finančné vyrovná s poisťovňou vinníka nehody.

Čo robiť, keď nastane poistná udalosť?

privolajte políciu ak vznikne hmotná škoda vyššia ako 3 990 EUR
vyplňte a podpíšte tlačivo Správa o nehode (povinnosť vyplýva z novely Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorá vstúpila do platnosti od 1. júna 2010)
nahláste poistnú udalosť poisťovni

Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik poistnej udalosti:
do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,
do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. umožňuje svojim klientom využiť nasledovné spôsoby hlásenia poistnej udalosti:
telefonicky
prostredníctvom internetu
osobne
poštou

Tlačivo je na záver potrebné podpísať oboma účastníkmi nehody.
Každý z účastníkov následne Správu o nehode bezodkladne odovzdá svojmu poisťovateľovi.Nie je dôležité, kto tlačivo dodá a vyplní. Použite prepisovacie pero a píšte tak, aby boli čitateľné aj kópie. V prípade, že sa rozhodnete použiť tlačivo z internetu, odporúčame vyplniť ho dvojmo, po jednom kuse pre každého účastníka nehody.

Správu o nehode a formulár na stiahnutie si môžete pozrieť na našej stránke.