Zahájenie kurzu bude dňa 12.9.2022 o 14.30 hod

C 10 - Cestička pre korčuliarov

C 10 - Cestička pre korčuliarov

C 11 - Cestička pre jazdcov na koňoch

C 11 - Cestička pre jazdcov na koňoch

C 13a - Cestička pre vyznačených užívateľov (vzor)

C 13a - Cestička pre vyznačených užívateľov (vzor)

C 13b - Cestička pre vyznačených užívateľov (vzor)

C 13b - Cestička pre vyznačených užívateľov (vzor)

C 14 - Použiť protisklzové reťaze

C 14 - Použiť protisklzové reťaze

C 15 - Najnižšia povolená rýchlosť (vzor)

C 15 - Najnižšia povolená rýchlosť (vzor)

C 16 - Iný príkaz (vzor)

C 16 - Iný príkaz (vzor)

C 17 - Rozsvieť svetlá

C 17 - Rozsvieť svetlá

C 18 - Koniec cestičky pre chodcov

C 18 - Koniec cestičky pre chodcov

C 18 - Koniec cestičky pre cyklistov

C 18 - Koniec cestičky pre cyklistov

C 18 - Koniec cestičky pre jazdcov na koňoch

C 18 - Koniec cestičky pre jazdcov na koňoch

C 18 - Koniec cestičky pre korčuliarov

C 18 - Koniec cestičky pre korčuliarov

C 18 - Koniec cestičky pre vyznačených užívateľov (vzor)

C 18 - Koniec cestičky pre vyznačených užívateľov (vzor)

C 18 - Koniec cestičky pre vyznačených užívateľov (vzor) 2

C 18 - Koniec cestičky pre vyznačených užívateľov (vzor) 2

C 18 - Koniec iného príkazu

C 18 - Koniec iného príkazu

C 18 - Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti

C 18 - Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti

C 18 - Koniec použitia protisklzových reťazí

C 18 - Koniec použitia protisklzových reťazí

C 18 - Koniec príkazu (vzor)

C 18 - Koniec príkazu (vzor)

C 19 - Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí (vzor)

C 19 - Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí (vzor)

C 1 - Prikázaný smer jazdy priamo

C 1 - Prikázaný smer jazdy priamo

C 20 - Usporiadanie jazdných pruhov (jednosmerná premávka)

C 20 - Usporiadanie jazdných pruhov (jednosmerná premávka)

C 20 - Usporiadanie jazdných pruhov (protismerná premávka)

C 20 - Usporiadanie jazdných pruhov (protismerná premávka)

C 21 - Usporiadanie jazdných pruhov (pripojenie bez pripájacieho pruhu)

C 21 - Usporiadanie jazdných pruhov (pripojenie bez pripájacieho pruhu)

C 21 - Usporiadanie jazdných pruhov (pripojenie pravého pruhu bez pripájacieho pruhu)

C 21 - Usporiadanie jazdných pruhov (pripojenie pravého pruhu bez pripájacieho pruhu)

C 21 - Usporiadanie jazdných pruhov (pripojenie s pripájacím pruhom)

C 21 - Usporiadanie jazdných pruhov (pripojenie s pripájacím pruhom)

C 22a - Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vzor)

C 22a - Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vzor)

C 22b - Zníženie počtu jazdných pruhov (vzor)

C 22b - Zníženie počtu jazdných pruhov (vzor)

C 22c - Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá (vzor)

C 22c - Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá (vzor)

C 23a - Obmedzenie v jazdných pruhoch (vzor)

C 23a - Obmedzenie v jazdných pruhoch (vzor)

C 23b - Koniec obmedzenia v jazdných pruhoch (vzor)

C 23b - Koniec obmedzenia v jazdných pruhoch (vzor)

C 24a - Vyhradený jazdný pruh (vzor)

C 24a - Vyhradený jazdný pruh (vzor)

C 24b - Koniec vyhradeného jazdného pruhu (vzor)

C 24b - Koniec vyhradeného jazdného pruhu (vzor)

C 25 - Radenie jazdných pruhov pred križovatkou (vzor) 1

C 25 - Radenie jazdných pruhov pred križovatkou (vzor) 1

C 25 - Radenie jazdných pruhov pred križovatkou (vzor) 2

C 25 - Radenie jazdných pruhov pred križovatkou (vzor) 2

C 25 - Radenie jazdných pruhov pred križovatkou (vzor) 3

C 25 - Radenie jazdných pruhov pred križovatkou (vzor) 3

C 25 - Radenie jazdných pruhov pred križovatkou (vzor) 4

C 25 - Radenie jazdných pruhov pred križovatkou (vzor) 4

C 26 - Zmena smeru jazdy (vzor)

C 26 - Zmena smeru jazdy (vzor)

C 27 - Obchádzanie električky (vzor)

C 27 - Obchádzanie električky (vzor)

C 28 - Zmena smeru jazdy (vzor)

C 28 - Zmena smeru jazdy (vzor)

C 29 - Zmena smeru jazdy (vzor)

C 29 - Zmena smeru jazdy (vzor)

C 2 - Prikázaný smer jazdy vpravo

C 2 - Prikázaný smer jazdy vpravo

C 2 - Prikázaný smer jazdy vpravo 2

C 2 - Prikázaný smer jazdy vpravo 2

C 30 - Striedavé radenie (pravé)

C 30 - Striedavé radenie (pravé)

C 30 - Striedavé radenie (ľavé)

C 30 - Striedavé radenie (ľavé)

C 3 - Prikázaný smer jazdy vľavo

C 3 - Prikázaný smer jazdy vľavo

C 3 - Prikázaný smer jazdy vľavo 2

C 3 - Prikázaný smer jazdy vľavo 2

C 4a - Prikázaný smer jazdy vpravo a vľavo

C 4a - Prikázaný smer jazdy vpravo a vľavo

C 4b - Prikázaný smer jazdy priamo a vpravo

C 4b - Prikázaný smer jazdy priamo a vpravo

C 4c - Prikázaný smer jazdy priamo a vľavo

C 4c - Prikázaný smer jazdy priamo a vľavo

C 5 - Prikázaný smer jazdy otáčania

C 5 - Prikázaný smer jazdy otáčania

C 6a - Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo

C 6a - Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo

C 6b - Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo

C 6b - Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo

C 6c - Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo

C 6c - Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo

C 7 - Kruhový objazd

C 7 - Kruhový objazd

C 8 - Cestička pre cyklistov

C 8 - Cestička pre cyklistov

C 9 - Cestička pre chodcov

C 9 - Cestička pre chodcov