Zahájenie kurzu bude dňa 12.9.2022 o 14.30 hod

z 1 Dopravný kúžeľ

z 1 Dopravný kúžeľ

z 10 Varovná tabuľa

z 10 Varovná tabuľa

z 11a1 Elektronické panely na premenné značky

z 11a1 Elektronické panely na premenné značky

z 11a2 Elektronické panely na premenné značky

z 11a2 Elektronické panely na premenné značky

z 11a3 Elektronické panely na premenné značky

z 11a3 Elektronické panely na premenné značky

z 11a4 Elektronické panely na premenné značky

z 11a4 Elektronické panely na premenné značky

z 11b1 Elektromechanické panely na premenné značky

z 11b1 Elektromechanické panely na premenné značky

z 11b2 Elektromechanické panely na premenné značky

z 11b2 Elektromechanické panely na premenné značky

z 11b3 Elektromechanické panely na premenné značky

z 11b3 Elektromechanické panely na premenné značky

z 11b4 Elektromechanické panely na premenné značky

z 11b4 Elektromechanické panely na premenné značky

z 12a Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie

z 12a Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie

z 12b Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie

z 12b Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie

z 12c Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie

z 12c Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie

z 2a Zábrana na označenie uzávierky

z 2a Zábrana na označenie uzávierky

z 2b Zábrana na označenie uzávierky

z 2b Zábrana na označenie uzávierky

z 2c Žlté a čierne pruhy

z 2c Žlté a čierne pruhy

z 2d Červené a biele pruhy

z 2d Červené a biele pruhy

z 3a Vodiaca tabuľa

z 3a Vodiaca tabuľa

z 3b Vodiaca tabuľa

z 3b Vodiaca tabuľa

z 4a Smerovacia doska ľavá

z 4a Smerovacia doska ľavá

z 4b Smerovacia doska pravá

z 4b Smerovacia doska pravá

z 4c Smerovacia doska stredová

z 4c Smerovacia doska stredová

z 4d Vodiaca doska ľavá

z 4d Vodiaca doska ľavá

z 4e Vodiaca doska pravá

z 4e Vodiaca doska pravá

z 4f Vodiaca doska stredová

z 4f Vodiaca doska stredová

z 5a Zastavovací terč

z 5a Zastavovací terč

z 5b Zastavovací terč

z 5b Zastavovací terč

z 5c Smerovka

z 5c Smerovka

z 6a Prefabrikovaný spomaľovací prah

z 6a Prefabrikovaný spomaľovací prah

z 6b Stavebný spomaľovací prah

z 6b Stavebný spomaľovací prah

z 7a Smerový stĺpik vľavo v smere jazdy

z 7a Smerový stĺpik vľavo v smere jazdy

z 7b Smerový stĺpik vpravo v smere jazdy

z 7b Smerový stĺpik vpravo v smere jazdy

z 7c Dopravné gombíky

z 7c Dopravné gombíky

z 8a Vodiaci pás pre nevidiacich cez priechod pre chodcov

z 8a Vodiaci pás pre nevidiacich cez priechod pre chodcov

z 8b Varovný pás pre nevidiacich pred priechodom pre chodcov

z 8b Varovný pás pre nevidiacich pred priechodom pre chodcov

z 8c Signálny pás pre nevidiacich na chodníku pred priechodom pre chodcov

z 8c Signálny pás pre nevidiacich na chodníku pred priechodom pre chodcov

z 9 Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra

z 9 Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra