Zahájenie kurzu bude dňa 12.9.2022 o 14.30 hod

E 10 - Druh vozidla (vzor)

E 10 - Druh vozidla (vzor)

E 11 - Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou (vzor)

E 11 - Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou (vzor)

E 12 - Dodatková tabuľka s textom, parkovanie v sobotu a v nedeľu povolené (vzor)

E 12 - Dodatková tabuľka s textom, parkovanie v sobotu a v nedeľu povolené (vzor)

E 12 - Dodatková tabuľka s textom, pracovné dni (vzor)

E 12 - Dodatková tabuľka s textom, pracovné dni (vzor)

E 12 - Dodatková tabuľka s textom, časové ohraničenie (vzor)

E 12 - Dodatková tabuľka s textom, časové ohraničenie (vzor)

E 12 - Dodatková tabuľka s textom, časové ohraničenie (vzor) 2

E 12 - Dodatková tabuľka s textom, časové ohraničenie (vzor) 2

E 12 - Dodatková tabuľka s textom, časové ohraničenie dni a hodiny (vzor)

E 12 - Dodatková tabuľka s textom, časové ohraničenie dni a hodiny (vzor)

E 12 - Dodatková tabuľka s textom, časové ohraničenie dni a hodiny (vzor) 2

E 12 - Dodatková tabuľka s textom, časové ohraničenie dni a hodiny (vzor) 2

E 12 - Dodatková tabuľka s textom, časové ohraničenie počas pracovných dní (vzor)

E 12 - Dodatková tabuľka s textom, časové ohraničenie počas pracovných dní (vzor)

E 12 - Dodatková tabuľka s textom, časové ohraničenie počas pracovných dní (vzor) 2

E 12 - Dodatková tabuľka s textom, časové ohraničenie počas pracovných dní (vzor) 2

E 12 - Dodatková tabuľka s textom (vzor)

E 12 - Dodatková tabuľka s textom (vzor)

E 13 - Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie (vzor)

E 13 - Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie (vzor)

E 14 - Kategória tunela (vzor)

E 14 - Kategória tunela (vzor)

E 15 - Dodatková tabuľka na označenie parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím

E 15 - Dodatková tabuľka na označenie parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím

E 16a - Povolený smer jazdy cyklistov (vzor)

E 16a - Povolený smer jazdy cyklistov (vzor)

E 16a - Povolený smer jazdy cyklistov (vzor) 2

E 16a - Povolený smer jazdy cyklistov (vzor) 2

E 16a - Povolený smer jazdy cyklistov (vzor) 3

E 16a - Povolený smer jazdy cyklistov (vzor) 3

E 16b - Jazda cyklistov v protismere povolená (vzor)

E 16b - Jazda cyklistov v protismere povolená (vzor)

E 16b - Jazda cyklistov v protismere povolená (vzor) 2

E 16b - Jazda cyklistov v protismere povolená (vzor) 2

E 16c - Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená (vzor)

E 16c - Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená (vzor)

E 16d - Priečna jazda cyklistov

E 16d - Priečna jazda cyklistov

E 1 - Počet (vzor)

E 1 - Počet (vzor)

E 2 - Vzdialenosť (vzor)

E 2 - Vzdialenosť (vzor)

E 3 - Vzdialenosť (vzor)

E 3 - Vzdialenosť (vzor)

E 4 - Dĺžka úseku, alebo platnosti (vzor)

E 4 - Dĺžka úseku, alebo platnosti (vzor)

E 5a - Úsek platnosti (vzor)

E 5a - Úsek platnosti (vzor)

E 5b - Úsek platnosti (vzor)

E 5b - Úsek platnosti (vzor)

E 6 - Celková hmotnosť (vzor)

E 6 - Celková hmotnosť (vzor)

E 7 - Smerová šípka (vzor)

E 7 - Smerová šípka (vzor)

E 8a - Začiatok úseku platnosti

E 8a - Začiatok úseku platnosti

E 8b - Priebeh úseku platnosti

E 8b - Priebeh úseku platnosti

E 8c - Koniec úseku platnosti

E 8c - Koniec úseku platnosti

E 9 - Nepriaznivé poveternostné podmienky (vzor)

E 9 - Nepriaznivé poveternostné podmienky (vzor)